Panelárna

Prefa národní podnik Praha závod panelárna Holešovice

Úryvek z dobové brožury:

Závod panelárna Holešovice je organizačně i hospodářsky začleněn v národní podnik Prefa Praha. Hlavní výrobní náplní je výroba velkorozměrových panelů pro bytovou výstavbu hl. m. Prahy.

Zkušební provoz v závodě byl zahájen v roce 1961 s projekční kapacitou 66 000 m³ ročně při třísměnném provozu.

Původním projektem předpokládaný záměr – vyrábět všechny prvky pro montovaný dům G 57 s modulem středně nosných stěn 360 cm, nebyl během čtyřleté výroby uskutečněn. N. p. Prefa již z počátku provozu této panelárny zavedl ve svém podniku specializaci výroby. Tato prvková specializace byla vyvolána nutností okamžitého zvýšení výrobní kapacity výroby.

Do poloviny roku 1964 závod zajišťoval výrobu stropních, stěnových a příčkových prvků typu G 57 a unifikované typu UG 57.

V roce 1965 byl schválen úvodní projekt na rekonstrukci závodu s kapacitou 76 000 m³ při dvousměnném provozu.

Skladování cementu se zajišťuje ve dvou zásobních silech o celkové kapacitě 1 000 tun. Cement se dováží přetlakovými autocisternami ze vzdálenosti 35 km od Prahy. Z hlavních sil je volně ložený cement přepravován vzduchotechnickým zařízením do pracovních zásobníků, které jsou umístěny v prostoru mísícího jádra. Celá překládací stanice je ovládána dálkově.

Betonářská ocel se do závodu dopravuje v železničních vagónech. Vykládání je zajištěno v prostoru vlastní vlečky poblíž ústřední armovny. Tato armovna pro panelárnu provádí rovnání, střih a ohyb. Vlastní svařování prutů se děje až ve výrobní hale provizorním způsobem.

Mísící jádro je vybaveno dvěma míchačkami C 501 a dvěma míchačkami o obsahu 1 000 litrů sovětské výroby. Dávkování kameniva je objemové a děje se třesadlovými podavači, které jsou přes časové relé ovládány z velínu.

Ukázka staveb postavených z výrobků n. p. Prefa.