O projektu

Skupina GEONE převzala do správy areál o rozloze 54 300 m2, který se nachází v Praze Holešovicích. Areál je ze západní častí napojen na dopravní systém nového Trojského mostu, který navazuje na dopravní systém městského okruhu (MO) a na tunel Blanka. Dále je pak areál ohraničen Mostem Barikádníků, pravým břehem řeky Vltavy a Nádražím Holešovice.

Tento areál od roku 1961 do roku 1989 využívala panelárna Prefa Praha národní podnik a později 1989 – 2013 betonárka WOLF PREFA, která se zabývala výrobou železobetonových dílců, garáží, stavebních prvků a sklocementových architektonických dílců.

Podařilo se nám zachránit několik starých brožur a fotoalb z dob, kdy byl areál panelárny na svém vrcholu. V archivu máme také podpisovou knihu z dob socialismu, kam své pocity z prohlídky zapsalo mnoho návštěv z celého světa. Prohlédnout si můžete také fotografie z doby před industrializací této zóny.

K uchování těchto materiálů slouží mimo jiné i tento web. Poskytneme zde pohled jak toto místo vypadalo za dob socialismu, jak vypadá v roce 2017, a jak bude vypadat po dokončení developerského záměru skupiny GEONE.

Vizualizace projektu Rivery a Port7

Areál v datech

  • Do poloviny 19. století téměř neurbanizováno.
  • Od druhé polovina 19. století do poloviny 20. století zde byla obytná rybářská čtvrť.
  • 60. léta 20. století původní zástavba zbourána z důvodu stavby panelárny, Holešovické přeložky a stavby metra C.
  • 1959 – 1961 výstavba panelárny Prefa.
  • 1961 – 1989 Prefa národní podnik Praha závod panelárna Holešovice.
  • 1994 – 2013 betonárka Wolf Prefa.
  • 2014 převzala skupina GEONE areál do správy a rekonstruovala administrativní budovu.
  • 2016 dokončila skupina GEONE záměr Geone Marina Project (aktuálně Rivery), jehož vizualizaci naleznete výše.